Излезе nVision11 с нов, шести модул!Излезе nVision с български превод

Вземете nVision11 безплатно с финансиране по ваучерна схема на ИАНМСП.

За детайли по кандидатстване моля свържете се с нас.

Към програмата: https://www.sme.government.bg/?page_id=49462

Вземете nVision11 безплатно с финансиране по ваучерна схема на ИАНМСП.

За детайли по кандидатстване моля свържете се с нас.

Към програмата: https://www.sme.government.bg/?page_id=43322

Вземете nVision11 безплатно с финансиране по ваучерна схема на ИАНМСП.

За детайли по кандидатстване моля свържете се с нас.

Към програмата: https://www.sme.government.bg/?page_id=49462