Интегрирано ИТ управление, одит, мониторинг,
сигурност, управление на активи, Help Desk, AdminCenter!
Вземете nVision с финансиране по проект.
Ефективна и сигурна работа ​от разстояние Виж видео
Хостинг
Сигурна и еластична IT среда и системно,
мрежово и приложно администриране на
IT ресурсите в средата
Кибер сигурност
Active EDR, Prevention, Detection&Responce, 0-day защита
on-line/off-line.
Автоматичен Kill, Quarantine, Remediate and Rollback.
Previous
Next

Продукти за мониторинг и управление
на IT сигурността

Previous
Next
Send this to a friend