Поддръжка
Свържете се с висококвалифицирания ни екип, за да получите бързо и адекватно обслужване, за безупречни резултати!

Телефони

(Пн-пт 8:30 ч. – 17:30 ч.)

E-mail

Моля, прикачете и компресирайте папката с логовете намираща се в директорията на инсталация на nVision

Отдалечена поддръжка

Изтеглете софтуера за отдалечен достъп

(Пн-пт 8:30 ч. – 17:30 ч.)

Изтегляне на Axence nVision:

ВАЖНО: Незабравяйте да добавите инсталационната директория на Axence nVision в изключенията на антивирусния ви софтуер!

Езикова версия: EN, БГ
Големина на файла: 195 MB
Операционна система: Windows
Пълнофункционална версия

Езикова версия: EN
Големина на файла: 1 MB
Операционна система: Android
За мобилно управление на активи

Send this to a friend