Поддръжка
Свържете се с висококвалифицирания ни екип, за да получите бързо и адекватно обслужване, за безупречни резултати!

Телефони

(Пн-пт 8:30 ч. – 17:30 ч.)

E-mail

Моля, прикачете и компресирайте папката с логовете намираща се в директорията на инсталация на nVision

Отдалечена поддръжка

Изтеглете софтуера за отдалечен достъп

(Пн-пт 8:30 ч. – 17:30 ч.)

Изтегляне на Axence nVision:

За стартиране/регистриране на безплатния лиценз на nVision е необходимо инсталираният сървър да има връзка с интернет.

Езикова версия: EN, БГ
Големина на файла: 195 MB
Операционна система: Windows

Езикова версия: EN
Големина на файла: 1 MB
Операционна система: Android
За мобилно управление на активи

Комерсиален тестов лиценз

При заявка от клиент имаме възможност да осигурим комерсиален тестов лиценз за ограничен период от време, при условие че посочите модулите и броя на агентите, които е необходимо да тествате. Този лиценз може да се активира без необходимост от връзка с интернет.
Изпрати на приятел