SentinelOne
Спокойствие, създадено от технологията на SentinelOne
До $1,000,000 Ransomware гаранция от SentinelOne!

Утрешните заплахи изискват нови решения за корпоративната сигурност днес!

SentinelOne е лесно и удобно решение за управление, но в същия момент дава голям набор от инструменти, които подпомагат откриването и проследяването на атаки от зародиша им. Основните му отличителни ползи са:

SentinelOne притежава уникална технология, която позволява на инсталиран End point-a агент самостоятелно да оценява файлови и безфайлови заплахи без връзка с cloud или необходимост от външна намеса САМ да изпълнява следните функции по защита:

 • Откриване на заплаха или развиваща се атака
 • Спиране на атаката и поставянето на вредните файлове под карантина за последващ анализ
 • Заличаване на всички промени направени от заразата
 • Windows rollback - моментално възстановяване на пострадали от ransomware файлове

SentinelOne Решение

 • което не трябва да се поддържа от крайните потребители
 • което е независимо и предпазва работните машини дори когато те не са свързани с интернет
За SentinelOne в 2 минути!

SentinelOne Възможност

 • за контрол на периферните устройства на машината (USB ports, Infrared, Bluetooth) и отдалечен достъп до машината
 • за проактивно информиране за наличие на уязвимости в приложния софтуер на машината
 • за изолиране на крайна станция от мрежата
 • за откриване на IoT устройства без нужда от инсталиране на сензор
 • за детекция на уязвимости на приложенията
 • да отчита уязвимости на приложенията, намиращи се на всеки компютър и да предоставя подробна информация за CVE (Common Vulnerability Exposure), което дава яснота на потребителите за сигурността на използваните апликации
 • за възстановяване на криптирани или изтрити файлове от вируси
 • за управление на защитната стена на устройството
 • за предоставяне като услуга за множество клиенти

Welcome to SentinelOne

Официална страница на SentinelOne

Запитване

Получете повече информация и индивидуална оферта