Постигнете повече с Metasploit

Софтуер за тестване на проникване, предназначен за екипи по сигурност.

Събиране на данни

Съберете заедно колективните знания на глобална общност за сигурност, за да тествате мрежата си и да откриете пропуски в сигурността.

Приоритизирайте

Определете най-въздействащите уязвимости и се съсредоточете върху най-важното.

Проверка

Проверете вероятността и въздействието с атаки в реалния свят, поправете най-сериозните пропуски и проверете дали са коригирани.

Софтуер за тестване на проникване, който ви помага да действате като нападателя

Нападателите винаги разработват нови експлойти и методи за атака. Софтуерът за тестване на проникване Metasploit ви помага да използвате техните собствени оръжия срещу тях. Използвайки непрекъснато нарастваща база данни от експлойти, можете безопасно да симулирате реални атаки във вашата мрежа, за да обучите екипа си по сигурността.

Съберете информация за атака
  • Достъп до разширена база от екслойти чрез Metasploit Framework, поддържана от 100 000+ сътрудници и потребители.
  • Автоматично свързвайте правилните експлойти с правилните уязвимости – просто импортирайте активите си и оставете Metasploit Pro да свърши останалото.
  • Филтрирайте опасните експлойти, за да позволите на всеки да проведе безопасен тест за проникване, независимо от опита.
Дайте приоритет на водещите вектори на атака
  • Тествайте осведомеността на потребителите с интуитивен съветник за фишинг и USB кампания.
  • Използвайте техники за избягване на антивирсни програми, точно както правят хакерите, за да навлезете по-нататък в мрежата след първоначален пробив.
  • Интегрирайте Metasploit с InsightVM, за да създадете единствения работен процес за тестване за проникване и управление на уязвимости в затворен цикъл и да приоритизирате най-важното.
Поправете
  • Уверете се, че вашите контроли работят правилно, като ги тествате с реални атаки.
  • Симулирайте всяка стъпка във веригата за атаки, за да сте сигурни, че вашият екип за откриване и реагиране на инциденти може да хване нападателите на всеки етап.
Изпрати на приятел