Как ще се развие киберсигурността в света, управляван от данни

Андреа Рена от Comforte съветва бизнес лидерите как най-добре да защитят своите организации, да запазят марките си и да развиват бизнеса си

Бизнес лидерите вече не се съмняват в ползите от данните и техните безкрайни възможности за получаване на по-добра представа и разрастване на техния бизнес. Въпреки това рисковете, свързани с лошото управление на данни, са еднакво очевидни, включително киберзаплахи и регулаторни нарушения.

С влизането в сила на нови регулаторни рамки като PCI DSS v4, DORA и NIS2 отговорностите на компаниите по отношение на киберсигурността и съответствието стават належащи. Само за пример – ако една компания не спазва NIS2, тя може да претърпи спиране на разрешения, концесии, изпълнителният директор може да бъде отстранен от ролята си.

В днешно време в цяла Европа голям процент от компаниите не знаят какви действия да предприемат, за да отговорят на изискванията. Андреа Рена, старши вицепрезидент в Comforte, обяснява как компаниите могат да създадат адекватна стратегия, която комбинира монетизация и защита на данните.

Въз основа на дългогодишния си опит и разговори с бизнес лидери той съветва компаниите да определят ясни цели за монетизиране на данни. Тези цели трябва да бъдат обвързани с бизнес инициативи на високо ниво като увеличаване на приходите или подобряване на изживяването на клиентите. Само като започнат на макрониво, те могат след това да преминат към конкретни действия на микрониво за постигане на тези цели.

Разнообразни екипи от бизнеса, маркетинга, науката за данните, правната и киберсигурността трябва да бъдат включени в един цялостен подход.

Дигиталната трансформация генерира огромно и разнообразно количество данни, което представлява значителна стойност за бизнеса. Данните обаче често не се използват напълно или дори активите от данни на фирмата не са добре известни в компанията.

Следователно, преди да се възползват от наличните данни, компаниите трябва първо да разберат стойността на своите активи от данни. Това изисква идентифициране и каталогизиране на всички данни, съхранявани от компанията.

След като компаниите разберат стойността на своите активи от данни, те могат да решат кои са най-подходящите начини за защита на тези данни. Изборът на най-добрия метод за защита трябва да се ръководи от случая на употреба и регулаторната среда, в която компанията работи.

Важно е да се има предвид, че разпоредбите непрекъснато се развиват, за да включват все по-строги мерки за ИТ сигурност. За да се подготвят за дългосрочна визия, компаниите трябва да обмислят еволюцията към по-усъвършенствани модели за защита на данните като токенизация, със запазване на формата, която предлага няколко предимства по отношение на анализа на данни.

Със сигурна защита на данните компаниите могат да се възползват от подхода за сигурност при проектиране, при който всички екипи и бизнес подразделения могат да правят иновации и да създават стойност по-бързо, без да създават пропуски в съответствието или да изпитват забавяния при излизане на пазара.

Предложената стратегия за управление на данните става още по-важна, като се има предвид нарастващото приемане на облачни решения или споделяне на данни с трети страни и партньори на екосистемата. Тези инициативи представляват допълнително предизвикателство от гледна точка на сигурността, тъй като данните се движат между системи с различни контроли за защита на данните. За да се реши този проблем, наличието на основен слой на защита, приложен директно към данните, може да промени играта за компаниите, които се стремят да използват нови облачни среди и инструменти на трети страни за иновации.

Comforte AG, водещ доставчик на корпоративни решения за сигурност на данни, предлага цялостни решения за откриване и защита на данни както за локални, така и за облачни среди, по-специално в отговор на широко разпространената тенденция на бизнеса да преминава към облачни ИТ платформи и последващото търсене на стабилна сигурност на данните.

Източник Капитал

Изпрати на приятел