Откриване и класифициране на поверителни данни

С нарастването на сложността на съвременните мрежи и среди за съхранение на данни осигуряването на постоянна видимост на чувствителни данни в дадена организация е почти невъзможно. Системите са по-взаимосвързани от всякога и последните проучвания показват, че ефективното прилагане на сигурността на данните изисква много добро познаване на средата, в която те функционират.
Съгласно новите регулаторни изисквания, определящи минималните стандарти за защита на данните, които организациите трябва да изпълнят, защитата е абсолютна необходимост за всяка организация, която събира, обработва и съхранява чувствителни данни.

Първото предизвикателство за ефективната защита е да се знае къде в цялата база има чувствителни данни по всяко време. Моментният ръчен скрининг процес е неефективен, защото не дава информация в реално време за мястото на уязвимите данни в цялостния информационен обмен в организацията.

Цялостно решение за управление на чувствителни данни

Внедряването на защита, ориентирана към данните, изисква платформа, която ви позволява да откривате, защитавате и управлявате чувствителни данни. Тя трябва да ви позволи да интегрирате тези възможности бързо и лесно във вашите корпоративни приложения и съществуваща инфраструктура за киберсигурност.

Платформата за сигурност на данните на comforte позволява цялостна стратегия за сигурност на данните от край до край. С нейна помощ ще получете ясна картина за това как вашите данни се съхраняват, обработват и споделят почти в реално време.

Решението на comforte позволява да се засича и анализира използването на чувствителни данни, без да се локализира местоположението им. Целият процес е напълно автоматизиран, което дава много по-ясна и обективна картина за това как се съхраняват, обработват и споделят данните в реално време. Свързването на всички части позволява цялостен анализ и възможност да идентифицирате риска и да управлявате заявките за достъп на субектите на данни – включително правото на изтриване, актуализиране или споделяне на промени в данните.

Стъпвайки на тези знания можете да създадете ефективни политики за защита и да внедрите контроли за сигурност, които отговарят на конкретните нужди на вашия бизнес. Можете да идентифицирате чувствителни данни, да ги защитите правилно и след това да наблюдавате текущите промени в екосистемата на вашите данни.

Изпрати на приятел