Водещ и мощен софтуерен продукт в 5 модула за мониторинг, одит, информационна сигурност и защита, отдалечено управление на ИТ ресурси.

 

Технологиите представляват огромна част от нашия свят и ние ги използваме в почти всеки аспект от живота ни. В работата ни те също заемат голям дял и благодарение на тях успяваме да оптимизираме много процеси, да повишим ефективността на труда си и съответно да увеличим приходите си.

Все повече компании се ориентират към управление и контролиране на своя бизнес и ИТ инфраструктура посредством интегрирани софтуерни решения, които дават възможност за оптимизация и подобряване на общата среда. Софтуерните продукти и услуги, които „Никрама“ предлага, представляват инструмент, с който всяка фирма ще може да реши и оптимизира редица свои бизнес и ИТ предизвикателства по един съвременен и надежден начин.

Чрез подходящите услуги и софтуерно решение за вашия бизнес вие може да постигнете информационна сигурност и да защитите бизнеса си, да покриете международните изисквания и препоръки, както и да минимизирате загубите в ИТ средата. Посредством големия брой нотификации, уведомяващи ви при наличието на проблем в инфраструктурата, вие ще можете да решавате тези нарушения по-бързо, по-лесно и  от разстояние, като по този начин спестявате ценно време и ресурс.

Какво е nVision

Технологичният прогрес помага на компаниите да се развиват и да усъвършенстват своите продукти и услуги, но в същото време ги изправя пред много и различни видове заплахи за тяхната сигурност. Във време на кибератаки, източване на данни, всевъзможни вируси и системни сривове, сигурността се превръща в цел номер 1 на много бизнес компании. Системните администратори са най-уязвими в подобна ситуация, тъй като от тях зависи да предпазят ИТ средата в компанията, за която отговарят и да направят всичко възможно да подсигурят системите и ИТ ресурсите.

Софтуерният продукт nVision, който „Никрама“ предлага на вниманието ви е от голяма полза за системните администратори даващ им възможност да извършват непрекъснат мониторинг, въз основа на който да взимат бързи решения и да реагират своевременно на появилите се заплахи и проблеми.

nVision представлява комплексно решение за управление на ИТ инфраструктурата, като той дава много възможности за контролиране на информационната среда, извършване на одит по всяко време и повишаване на ефективността, както на потребителите, така и на мрежовите устройства.

nVision позволява на бизнеса в лицето на системните администратори да извършва отдалечено наблюдение и управление на ИТ ресурси, като например да следи мрежовите устройства и сървъра, да контролира средата на сървърната стая, да помага на потребителите да създават мрежови карти, сканирайки устройствата и изброявайки TCP/IP услуги, и да се справя с всички проблеми от дистанция.

Този комплексен продукт е способен да открива аномалии в мрежовите устройства, като по този начин помага на системните администратори да засекат навреме нередности и да ги коригират в кратък срок.

В допълнение към мониторинга на мрежата, в nVision е включена серия модули за управление на ИТ ресурсите. Чрез внедряването на nVision в компанията ви, ще имате пълен поглед върху работата на цялостната ви ИТ инфраструктура, включително ще може да проследите всички промени в конфигурацията на хардуера и софтуера на всяка една работна станция във фирмата ви.

nVision се състои от 5 модула, които представляват най-доброто решение за вашия бизнес

Nikrama
Icon
Мрежови мониторинг
Icon
IT ресурси
Icon
Управление на потребители
Icon
Помощ в реално време
Icon
IT сигурност

Какво е новото в nVision 10…?

Подробно за модулите

Icon
Мрежови мониторинг
Nikrama

Модул Network/Мрежа

Този модул служи в случаи, когато имате нужда от мониторинг на действащите в момента устройства в мрежата и искате да сте информирани предварително за потенциални проблеми, заплахи и сривове.

 • network scanning, discovery of devices and TCP/IP services
 • interactive network maps, user/branch maps, intelligent maps
 • simultaneous work of numerous administrators, management of authorizations, access rights
 • TCP/IP services: response time and correctness, statistics of packets received/lost (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL, etc.)
 • WMI counters: CPU load, memory usage, disk usage, network transfer, etc.
 • Windows performance: service status change (start, stop, restart), event log entries
 • file distribution with use of WMI
 • SNMP v1/2/3 counters (e.g. network transfer, temperature, humidity, power voltage, toner level and others)
 • MIB file complier
 • support for SNMP traps
 • routers and switches: port mapping
 • support for syslog messages
 • event-actions alarms
 • alerts (desktop, by e-mail, by SMS) and corrective actions (program launch, machine restart, etc.)
 • reports (for a device, branch, selected map or entire network)
Icon
IT ресурси
Nikrama
Nikrama
Nikrama
Nikrama

Inventory/Инвентар

Този модул ви служи, когато искате да имате пълен списък на инсталирания софтуер, лицензите на всички устройства и програми, отчет за всички поправки и корекции на устройства и предмети в IT инфраструктурата, както и автоматизиране на компютърния инвентар. Посредством този модул имате възможност да направите одит на IT ресурса във вашата компания.

 • list of applications and Windows updates are on an individual workstation (register, disk scan)
 • list of Microsoft software keys
 • information on register entries, executable files, multimedia files, .zip archives and file metadata on a workstation
 • detailed hardware configuration of a specific workstation
 • system information (startup commands, user accounts, shared folders, SMART information etc.)
 • hardware and software inventory audit
 • history of hardware and software changes
 • IT asset register database (defining own asset types, their attributes and values, attachments, importing data from CSV files)
 • alarms: software installation, change of hardware resources
 • offline inventory scanner
 • Android application which enables a physical inventory to be carried out using the QR barcodes
 • Agent for Android, which keeps the inventory of mobile devices (also outside of the corporate network)
 • audit archiving and comparison
Icon
Потребители
Nikrama
Nikrama

Users/Потребители

Този модул служи, за да предвидите потенциални заплахи и да осигурите превенция на проблемите, свързани със сигурността на данните. Модулът се използва и в случаи, когато трябва да осъществите мониторинг на изпълнението на работните задачи на служителите и искате да повишите ефективността.

 • blocking websites
 • blocking of launched applications
 • monitoring of e-mail messages (headers) – anti-phishing
 • detailed work time (start and end times for activities and breaks)
 • applications used (in an active and inactive manner)
 • visited websites (website titles and addresses, number and duration of visits)
 • print audits (per printer, user, computer), printing costs
 • link usage: network traffic generated by users
 • static remote view of user desktop (without access)
 • screenshots (user work history, screen by screen)
Icon
Модул за поддръжка
Nikrama
Nikrama
Nikrama
Nikrama

HelpDesk/Модул за поддръжка

Този модул ви служи в случаите, когато искате да управлявате потока от известия от вашите служители и трябва да реагирате бързо на техните сигнали.

 • new, transparent and intuitive web interface
 • automation based on the premise of Condition » Action
 • real-time notifications
 • event log
 • creation and management of service tickets (assignment to administrators)
 • tickets base
 • ticket view updated in real time
 • comments, screenshots, and attachments to the tickets
 • internal messenger (chat)
 • messages sent to users/machines with the option of obligatory confirmation that the message has been read
 • remote access to computers with the possibility to request user consent and the blocking of peripheral devices
 • distribution tasks and file executions
 • integration of user database with Active Directory
 • processing trouble tickets from e-mail messages
 • Knowledge Base with article categorization and ability to add multimedia (image files or YouTube videos)
 • expanded search engine for tickets and articles in the Knowledge Base
Icon
IT сигурност
Nikrama
Nikrama

DataGuard/Сигурност на данните

Този модул ви служи, когато искате да увеличите нивото на сигурност във вашата организация, като защитите данните си от срив в мрежата или предотвратите изтичане на информация посредством външни информационни носители.

 • information about devices connected to a specific computer
 • List of all devices connected to networked computers
 • audit (history) of connections and operations on mobile devices and network shares
 • management of access rights (writing, executing, reading) for devices, computers and users
 • central configuration: setting the rules for the entire network, for selected network maps and for Active Directory groups and users
 • integration of user/group database with Active Directory
 • alerts: mobile device connected/disconnected, file operation on a mobile device

ЗАПИТВАНЕ

Изберете nVision модули, като кликнете върху иконите

Nikrama

NETWORK

Nikrama

INVENTORY

Nikrama

USERS

Nikrama

HELPDESK

Nikrama

DATAGUARD