Recorded Future

Тъй като заплахите се ускоряват и се събират в света около нас, Recorded Future дава възможност на организациите да разполагат с правилните инструменти в точното време, за да пазят хората и инфраструктурата си в безопасност.
Brand Intelligence
Защитете марката си от външни заплахи

Марката е най-ценният актив на вашата организация, който стимулира доверието на клиенти, служители и партньори. Recorded Future Brand Intelligence ви дава достъп до аналитични функции за проактивна защита срещу нови и възникващи заплахи за вашата марка, продукти, служители, ръководители и клиенти.

Geopolitical Intelligence
Намаляване на риска от геополитически събития

Разузнаването в реално време за местоположения и геополитически събития дава възможност на анализаторите да разберат променящата се динамика в географските области, които имат значение за тях, и да предприемат действия за защита на своите съоръжения и активи.

SecOps Intelligence
Идентифицирайте и приоритизирайте критични инциденти

Постоянно нарастващият брой и динамичният характер на заплахите карат екипите по сигурността да виждат все повече и повече сигнали за сигурност всеки ден. Изследването на хиляди необработени точки от данни често е ръчен и ограничен от хора процес, непосилен дори за най-опитния анализатор. За да помогне на екипите по сигурността да вземат бързи и уверени решения, Recorded Future SecOps Intelligence събира данни от широк набор от източници, анализира ги и подава съобщения директно в работните потоци по сигурността, за да подобри сортирането на предупреждения, откриването и блокирането на заплахи.

Threat Intelligence
Певантивно идентифициране, разследване и преследване на киберзаплахи

Съвременната картина на заплахите е огромена, сложена и постоянно се развива. Идеята, че организациите могат да бъдат напълно защитени срещу всякакви потенциални заплахи, стана несъстоятелна. Recorded Future Threat Intelligence осигурява прозорец към света на вашия противник, така че можете да идентифицирате, приоритизирате и наблюдавате съответните заплахи за вашата организация.

Vulnerability Intelligence
Дайте приоритет на корекцията въз основа на риска

С десетки хиляди нови уязвимости, разкривани всяка година, организациите просто не могат да се справят с темпото на корекция. Recorded Future Vulnerability Intelligence дава възможност на екипите за сигурностза приоритизиране на уязвимостите, които представляват най-голям риск за тяхната организация, намалявайки времето на престой и предотвратявайки атаки.

Изпрати на приятел