Какво е nVision11?

Мощна софтуерна платформа от 6 модула за:

Технологиите представляват огромна част от нашия свят и ние ги използваме в почти всеки аспект от живота ни. В работата ни те също заемат голям дял и благодарение на тях успяваме да оптимизираме много процеси, да повишим ефективността на труда си и съответно да увеличим приходите си.

Все повече компании се ориентират към управление и контролиране на своя бизнес и ИТ инфраструктура посредством интегрирани софтуерни решения, които дават възможност за оптимизация и подобряване на общата среда. Софтуерните продукти и услуги, които „Никрама“ предлага, представляват инструмент, с който всяка фирма ще може да реши и оптимизира редица свои бизнес и ИТ предизвикателства по един съвременен и надежден начин.

Чрез подходящите услуги и софтуерно решение за вашия бизнес може да постигнете информационна сигурност и защита за бизнеса си, да покриете международните изисквания и препоръки, както и да минимизирате загубите в ИТ средата. Посредством големия брой нотификации, уведомяващи ви при наличието на проблем в инфраструктурата, можете да решавате тези нарушения по-бързо, по-лесно и от разстояние, като по този начин спестявате ценно време и ресурс.

Какво е nVision?

Софтуерният продукт nVision, който „Никрама“ предлага на вниманието ви е от голяма полза за системните администратори даващ им възможност да извършват непрекъснат мониторинг, въз основа на който да взимат бързи решения и да реагират своевременно на появилите се заплахи и проблеми.

nVision представлява комплексно решение за управление на ИТ инфраструктурата, като той дава много възможности за контролиране на информационната среда, извършване на одит по всяко време и повишаване на ефективността, както на потребителите, така и на мрежовите устройства.

nVision позволява на бизнеса в лицето на системните администратори да извършва отдалечено наблюдение и управление на ИТ ресурси, като например:

Технологичният прогрес помага на компаниите да се развиват и да усъвършенстват своите продукти и услуги, но в същото време ги изправя пред много и различни видове заплахи за тяхната сигурност. Във време на кибератаки, източване на данни, всевъзможни вируси и системни сривове, сигурността се превръща в цел номер 1 на много бизнес компании. Системните администратори са най-уязвими в подобна ситуация, тъй като от тях зависи да предпазят ИТ средата в компанията, за която отговарят и да направят всичко възможно да подсигурят системите и ИТ ресурсите.

В nVision е включена и серия модули за управление на ИТ ресурсите и мониторинг на работното поведение на потребителите.

Внедряването на nVision осигурява пълен поглед върху работата на цялостната ИТ инфраструктура и потребителите, включително проследяване на промените в конфигурацията на хардуера и софтуера на всяка една работна станция.

nVision се състои от 6 модула, които представляват
най-доброто решение за вашия бизнес

AdminCenter/SOC

Създайте свой собствен SOC с nVision и AdminCenter – ИТ управление и център за информационна сигурност.

Използвайте табла, за да покажете ясно ключовите параметри и да ги покажете на целия ИТ екип на големи екрани или с помощта на проектори. Превърнете ИТ стаята в истински център за управление на ИТ инфраструктура.

 • Подобрена сигурност – Информация на едно място
 • Текущ изглед на ключови ИТ параметри
 • Интуитивен интерфейс с атрактивни приспособления (widgets)
 • Неограничен брой табла – два режима на изглед
 • Възможност за показване на големи екрани
 • Лесно, но сигурно споделяне

Модул Network/Мрежа

Този модул служи в случаи, когато имате нужда от мониторинг на действащите в момента устройства в мрежата и искате да сте информирани предварително за потенциални проблеми, заплахи и сривове.

 • предотвратява разходи, свързани с прекъсване на работата, като засича потенциални причини за проблеми
 • следи за влажността и температурата в сървърното помещение
 • пести време, като предоставя незабавно прозрачни доклади
 • по-голям контрол върху системните процеси
 • по-голяма ефективност на бизнес процесите в резултат на цялостен поглед върху работата на важни програми
 • поддръжка за AES, DES и 3DES криптиране за протокол SNMPv3
 • мрежово сканиране, намиране на устройства и TCP/IP услуги
 • интерактивни мрежови карти, карти на потребители/клонове, интелигентни карти
 • едновременна работа на множество администратори, управление на оторизации, права за достъп
 • TCP/IP услуги: време за отговор и коректност, статистики за получени/изгубени пакети (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL и др.)
 • WMI броячи: CPU натоварване, използване на паметта, използване на дисковете, мрежови трансфери и др.
 • работа на Windows: промяна в статуса на услугата (старт, стоп, рестарт), записи в списък със събития
 • дистрибуция на файлове с използване на WMI
 • SNMP v1/2/3 броячи (напр. мрежови трансфер, температура, влажност, електрически волтаж, ниво на тонера и др.)
 • MIB файл компилатор
 • поддръжка на SNMP капани
 • рутери и суичове: порт мапинг
 • поддръжка на съобщения от системен лог
 • сигнали за събития и действия
 • сигнали (десктоп, чрез имейл, чрез SMS) и корективни действия (стартиране на програма, рестартиране на машина и др.)
 • доклади (за устройство, клон, избрана карта или цяла мрежа)

Inventory/Инвентар

Този модул ви служи, когато искате да имате пълен списък на инсталирания софтуер, лицензите на всички устройства и програми, отчет за всички поправки и корекции на устройства и предмети в IT инфраструктурата, както и автоматизиране на компютърния инвентар. Посредством този модул имате възможност да направите одит на IT ресурса във вашата компания.

 • по-добро управление на работните станции и по-лесно планиране на нови ресурси
 • цялостен контрол дори над най-всеобхватната IT инфраструктура
 • пълен списък с инсталиран/използван софтуер, което означава избягване на глоби
 • по-ниски разходи за IT отдела чрез засичане на излишни лицензи (за неизползван софтуер)
 • бърз одит от нивото на мобилно приложение
 • отдалечен достъп до файл мениджъра с възможност за изтриване на потребителски файлове
 • помощ за счетоводния отдел – регистрация на дълготрайни IT активи
 • списъкът с приложения и актуализациите на Windows се намират на индивидуална работна станция (регистър, сканиране на диск)
 • списък със софтуерни ключове на Microsoft
 • информация за вписвания в регистъра, инсталационни файлове, мултимедийни файлове, .zip архиви и метаданни на файлове на работна станция
 • подробно конфигуриране на хардуера на определена работна станция
 • системна информация (команди за стартиране, потребителски профили, споделени папки, SMART информация и др.)
 • одит на хардуерния и софтуерния инвентар
 • история на промените в софтуера и хардуера
 • база данни за регистрацията на IT активи (дефиниране на собствени типове активи, техните атрибути и стойности, прикачени файлове, импортиране на данни от CSV файлове)
 • сигнали: инсталиране на софтуер, промяна на ресурсите на хардуера
 • офлайн скенер на инвентара
 • Android приложение, което позволява извършването на физическа инвентаризация чрез използването на QR баркодове
 • Агент за Android, който пази инвентара на мобилни устройства (също извън корпоративната мрежа)
 • архивиране и сравняване на одит

Users/Потребители

Този модул служи, за да предвидите потенциални заплахи и да осигурите превенция на проблемите, свързани със сигурността на данните. Модулът се използва и в случаи, когато трябва да осъществите мониторинг на изпълнението на работните задачи на служителите и искате да повишите ефективността.

 • пълно управление на потребителите, базирано на групи и политики за сигурност)
 • данните се събират и разпределят към определен потребител, така че всички права за достъп, авторизации, политика на приложения и уебсайтове и политика на мониторинг ги следват автоматично, без значение на кой компютър работят те
 • оптимизиране на организацията на работата – следенето на времето, отделено за определени дейности, позволява да се подобрят бизнес процесите
 • ограничаване на използването на интернет за лични нужди през работно време и подобряване ефективността на служителите
 • посочване на определеното устройство, на което е била извършена дадена дейност
 • намалява разходите за принтиране
 • подобряване нивото на корпоративна сигурност: блокиране на опасни уеб домейни
 • блокиране на уебсайтове
 • блокиране на стартирани приложения
 • следене на имейли (хедъри) – защита от фишинг
 • подробно време на работа (времето на започване и приключване на дейности и почивки)
 • използвани приложения (по активен и неактивен начин)
 • посещавани уебсайтове (заглавия и адреси на уебсайтове, брой и продължителност на посещенията)
 • одит на принтираните страници (на принтер, потребител, компютър), разходи за принтиране
 • употреба на линкове: мрежови трафик, генериран от потребители
 • статичен изглед от разстояние на потребителски десктоп (без достъп)
 • екранни снимки (история на работата на потребителите, екран по екран)

HelpDesk/Модул за поддръжка

Този модул ви служи в случаите, когато искате да управлявате потока от известия от вашите служители и трябва да реагирате бързо на техните сигнали.

 • създаване и управление на заявки за проблеми (възлагане на администратори)
 • коментари, екранни снимки и прикачени файлове в заявките за проблеми
 • настройка на персонализирани полета, свързани с избраната категория заявки
 • автоматизации, базирани на предположението: състояние »действие
 • планиране на замествания при възлагане на заявки за проблеми
 • подробна система за отчети
 • отдалечен достъп до машини с възможност за блокиране на мишка/ клавиатура
 • двупосочно споделяне на файлове
 • управление на Windows процеси от прозореца с информация за устройството
 • задачи за разпространение и изпълнение на файлове (отдалечена инсталация на софтуер)
 • обработка на заявки от имейл съобщения
 • интегриране на потребителската база данни с Активна Директория

DataGuard/Сигурност на данните

Този модул ви служи, когато искате да увеличите нивото на сигурност във вашата организация, като защитите данните си от срив в мрежата или предотвратите изтичане на информация посредством външни информационни носители.

 • автоматично назначаване на мониторинг по подразбиране и политика за сигурност на потребителя
 • ограничаване риска на стратегическо изтичане на данни чрез употреба на преносими устройства за съхранение и мобилни устройства
 • пести пари и време, необходими за възстановяване на изгубените данни
 • дефиниране на политика на корпоративен трансфер на данни от служителите заедно със съответните авторизации
 • възможност за изтриване на несъществуващи/ ликвидирани носители на данни (напр. флаш памети)
 • сигнали за свързване на външни устройства (без атрибут „доверен носител“)
 • спомага за защитата на фирмената мрежа срещу вируси, които се инсталират автоматично от флаш памети или външни дискове за съхранение
 • информация за устройствата, свързани с определен компютър.
 • списък с всички устройства, свързани с компютрите в мрежата
 • одит (история) на връзките и операциите на мобилни устройства и мрежови споделяния
 • управление на права за достъп (записване, изпълнение, четене) за устройства, компютри и потребители
 • централно конфигуриране: задаване на правилата за цялата мрежа, за определени мрежови карти и за групите и потребителите в Active Directory

SmartTime/Работна активност на потребителите

Когато ви интересуват дейностите на служителите и екипа, които отнемат най-много време и искате да оптимизирате ефективността на работата в ключови области.

 • поглед върху статистиката за собствената ви дейност в определен ден
 • достъп на мениджъра до индикатори за дейността на подчинените и избрани екипи
 • удостоверяване на времето, прекарано на компютъра и далече от него
 • списък с най-популярните уебсайтове и приложения с броя минути, прекарани в тях
 • индикатори за времето, отделено на продуктивна, непродуктивна и неутрална дейност
 • изглед на всички приложения, използвани от служителя за определен период от време
 • възможност за разпределяне на служителите в групи и измерване на ефективността на цели екипи
 • независимо даване на статус на дейностите – продуктивни, непродуктивни, неутрални
 • добавяне на изключения за индивидуални групи или служители
 • списък с контакти на служителите с вградена търсачка
 • дефиниране на прага на продуктивност и лимит на непродуктивност
 • сигнали при превишаване лимита на непродуктивност или достигане на изисквания праг

Технологиите представляват огромна част от нашия свят и ние ги използваме в почти всеки аспект от живота ни. В работата ни те също заемат голям дял и благодарение на тях успяваме да оптимизираме много процеси, да повишим ефективността на труда си и съответно да увеличим приходите си.

Все повече компании се ориентират към управление и контролиране на своя бизнес и ИТ инфраструктура посредством интегрирани софтуерни решения, които дават възможност за оптимизация и подобряване на общата среда. Софтуерните продукти и услуги, които „Никрама“ предлага, представляват инструмент, с който всяка фирма ще може да реши и оптимизира редица свои бизнес и ИТ предизвикателства по един съвременен и надежден начин.

Чрез подходящите услуги и софтуерно решение за вашия бизнес може да постигнете информационна сигурност и защита за бизнеса си, да покриете международните изисквания и препоръки, както и да минимизирате загубите в ИТ средата. Посредством големия брой нотификации, уведомяващи ви при наличието на проблем в инфраструктурата, можете да решавате тези нарушения по-бързо, по-лесно и от разстояние, като по този начин спестявате ценно време и ресурс.

Какво е nVision?

Софтуерният продукт nVision, който „Никрама“ предлага на вниманието ви е от голяма полза за системните администратори даващ им възможност да извършват непрекъснат мониторинг, въз основа на който да взимат бързи решения и да реагират своевременно на появилите се заплахи и проблеми.

nVision представлява комплексно решение за управление на ИТ инфраструктурата, като той дава много възможности за контролиране на информационната среда, извършване на одит по всяко време и повишаване на ефективността, както на потребителите, така и на мрежовите устройства.

nVision позволява на бизнеса в лицето на системните администратори да извършва отдалечено наблюдение и управление на ИТ ресурси, като например:

Технологичният прогрес помага на компаниите да се развиват и да усъвършенстват своите продукти и услуги, но в същото време ги изправя пред много и различни видове заплахи за тяхната сигурност. Във време на кибератаки, източване на данни, всевъзможни вируси и системни сривове, сигурността се превръща в цел номер 1 на много бизнес компании. Системните администратори са най-уязвими в подобна ситуация, тъй като от тях зависи да предпазят ИТ средата в компанията, за която отговарят и да направят всичко възможно да подсигурят системите и ИТ ресурсите.

В nVision е включена и серия модули за управление на ИТ ресурсите и мониторинг на работното поведение на потребителите.

Внедряването на nVision осигурява пълен поглед върху работата на цялостната ИТ инфраструктура и потребителите, включително проследяване на промените в конфигурацията на хардуера и софтуера на всяка една работна станция.

Изпрати на приятел