CRYPTO PRIVATE SERVERS (CPSs)

Нашите CPSs са подготвени за всички предизвикателства и могат да се използват за изграждане на крипто среди.

Професионално администриране на наетите от Вас ИТ ресурси

CPSs оперират в надеждно и сигурно обкръжение и разполагат с мощни GPU процесори.
Всеки клиент може да наеме CPSs.

Системното администриране

Мрежовото администриране

Приложното администриране

Предназначение на CPSs сървърите

Други хостинг решения от Nikrama

Physical Private Servers

  • Физически частни сървъри и поддържащите ги
    IT ресурси
  • Подходящи за тестови, развойни, предпродукционни и продукционни среди
PPSS

Virtual Private Servers

  • Подходящи за тестови, развойни, предпродукционни и продукционни среди
  • Възможност за наемане на един VPSs или определен ресурс, който да управлява по модела IaaS
VPSs
Изпрати на приятел