VIRTUAL PRIVATE SERVERS (VPSs)

Нашите VPSs са подготвени за всички предизвикателства и могат да се използват за тестови, развойни, предпродукционни и продукционни среди.

Професионално администриране на наетите от Вас ИТ ресурси

VPSs оперират върху производителни и надеждни PPSs, които разполагат с мощни процесори, огромен капацитет оперативна памет и различни по производителност резервирани дискови групи. 

Всеки клиент може да наеме един VPSs или определен ресурс от виртуални процесори, оперативна памет и дискови, които да управлява по модела Infrastructure as a Service (IaaS).

Системното администриране

 • Инсталиране и конфигуриране на операционни системи (Linux, Windows и други);
 • Обновяване на операционни системи (Linux, Windows и други);
 • Инсталиране и конфигуриране на Активна директория;
 • Инсталиране и конфигуриране на DNS услуги;
 • Инсталиране и конфигуриране на DHCP услуги;

Мрежовото администриране

 • Конфигуриране на статични индивидуални IP адреси;
 • Конфигуриране на NAT/PAT;
 • Конфигуриране на антивирусна защита;
 • Конфигуриране на защита от реклами съобщения;
 • Конфигуриране на защита от Интернет атаки.

Приложното администриране

 • Инсталиране и конфигуриране на право прокси (Forward Proxy);
 • Инсталиране и конфигуриране на обратно прокси (Reverse Proxy);
 • Конфигуриране на Cloudflare услуги (Proxy, WAF, URL Filtering).

Предназначение на VPSs сървърите

 • Django сървъри за създаване на уеб приложения;
 • Drupal сървъри за управление на съдържание (CMS);
 • E-mail сървъри за управление на електронни комуникации;
 • File сървъри за съхранение на файлове;
 • Joomla сървъри за управление на съдържание (CMS);
 • LAMP Stack сървъри;
 • Magento сървъри за управление на електронни магазини;
 • Mantis сървъри за управление на софтуерни бъгове;
 • Minecraft Game сървъри;
 • Mongo сървъри за управление на бази данни;
 • Moodle сървъри за управление на e-обучения;
 • MQTT сървъри за управление на machine-to-machine (M2M)/"Internet of Things";
 • MySQL сървъри за управление на бази данни;
 • Nginx сървъри за Reverse Proxy;
 • OpenCart сървъри за управление на електронни магазини;
 • OpenVPN сървъри за изграждане на защитени комуникационни канали (VPN);
 • PostgreSQL сървъри за управление на бази данни;
 • Squid сървъри за Forward Proxy;
 • Web сървъри;
 • WordPress сървъри за управление на интернет сайтове.

Други хостинг решения от Nikrama

Physical Private Servers

 • Виртуални частни сървъри и поддържащите ги
  IT ресурси
 • Подходящи за тестови, развойни, предпродукционни и продукционни среди
PPSS

Crypto Private Servers

 • Крипто частни сървъри (RIGs) с графични процесори (GPUs) и поддържащите ги IT ресурси
 • Подходящи за изграждане на
  крипто среди
CPSs
Send this to a friend