Comforte - платформа за сигурно управление на данни

Защита на корпоративните данни със SecurDPS Enterprise

SecurDPS Enterprise съчетава патентования алгоритъм за токенизиране на Comforte AG и неговата надеждна, силно мащабируема и устойчива на грешки архитектура. Допълнен от широка гама от опции за интеграция, SecurDPS Enterprise улеснява бързото внедряване на бизнес приложения с локални, мулти-облачни, големи по обем данни и компоненти за съхранение на данни. Не изисква промени в инфраструктурата или кода. Технологията за криптиране се използва дори когато не са необходими предимствата на токенизацията, ориентирани към данните. С други думи: независимо колко местите, използвате, оставяте или губите вашите данни, те винаги са защитени и са винаги поверителни.

Има две неща, които са общи за всички закони за поверителност: защита на данните и задължително докладване на нарушения. Това е напълно логично. Дори да приемем, че всеки един член на вашата организация е активно ангажиран със защитата на данните, техните усилия не означават нищо в случай на пробив. Чувствителните данни могат да останат лични само ако са защитени.

Съответствие на данните

Сигурност на големи данни

Анализът на големи данни дава безценна информация, но всеки нов поток от данни е потенциален вектор за атака, който прави традиционната сигурност на периметъра излишна и оставя вашата организация отворена за вреди. В миналото служителите по сигурността на данните и специалистите по данни бяха принудени да постигат компромис между свободното използване на данни и достатъчната защита от потенциални заплахи. Решенията за сигурност, ориентирани към данните, правят подобни компромиси ненужни, което ви позволява да защитите данните си и да ги анализирате.

Send this to a friend