Comforte - платформа за сигурно управление на данни

Защита на корпоративните данни със SecurDPS Enterprise

SecurDPS Enterprise съчетава патентования алгоритъм за токенизиране на Comforte AG и неговата надеждна, силно мащабируема и устойчива на грешки архитектура. Допълнен от широка гама от опции за интеграция, SecurDPS Enterprise улеснява бързото внедряване на бизнес приложения с локални, мулти-облачни, големи по обем данни и компоненти за съхранение на данни. Не изисква промени в инфраструктурата или кода. Технологията за криптиране се използва дори когато не са необходими предимствата на токенизацията, ориентирани към данните. С други думи: независимо колко местите, използвате, оставяте или губите вашите данни, те винаги са защитени и са винаги поверителни.

Съответствие на данните

Има две неща, които са общи за всички закони за поверителност: защита на данните и задължително докладване на нарушения. Това е напълно логично. Дори да приемем, че всеки един член на вашата организация е активно ангажиран със защитата на данните, техните усилия не означават нищо в случай на пробив. Чувствителните данни могат да останат лични само ако са защитени.

Сигурност на големи данни

Анализът на големи данни дава безценна информация, но всеки нов поток от данни е потенциален вектор за атака, който прави традиционната сигурност на периметъра излишна и оставя вашата организация отворена за вреди. В миналото служителите по сигурността на данните и специалистите по данни бяха принудени да постигат компромис между свободното използване на данни и достатъчната защита от потенциални заплахи. Решенията за сигурност, ориентирани към данните, правят подобни компромиси ненужни, което ви позволява да защитите данните си и да ги анализирате.

Безопасна работа от вкъщи

Send this to a friend