Новият nVision11.6 с временен, безплатен лиценз и съдействие при инсталация!

Сигурна дистанционна работа – защитени данни и служители с Axence nVision.
Временен, безплатен лиценз без ограничения и съдействие при инсталация!

НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ ПРИНУЖДАВА все повече компании и организации да се насочат към дистанционна работа за своите служители. За жалост за хакерите и престъпниците няма почивка. Ето защо е изключително важно да се намали рискът за дигиталната сигурност. Недобре обмислените действия или използването на ненадеждни инструменти и програми за съобщения може да изложат компанията на голяма опасност. IT организации откликват на нуждите на пазара, като предоставят временно свободен достъп до своите услуги. Компанията за IT управление и създател на софтуер за защита на сигурността Axence също ви предлага своя продукт безплатно заедно с необходимата информация как може да защитите бизнеса си в този период.

Защитете данните и служителите си

„На пръв поглед напълно безобидни имейл, флаш памет (особено ако е свързана при домашни условия) или уебсайт може да заразят IT системите на цялата организация. Може и да успеете да възстановите информацията, която сте изгубили в резултат на кибератака… ако платите откуп от няколко хиляди евро!!! Компаниите трябва да имат защита срещу такива рискове, да създават защитена работна среда в условията на дистанционно изпълнение на задачите и да се възползват от синергиите на вече съществуващи IT решения. Трябва да се запознаете с необходимите правила за имплементиране на защитена дистанционна работна среда, за да не станете жертва на активизиралите се киберпрестъпници“, казва Пьотр Войтасик, инженер в Axence – компания, която предлага решения за IT управление и сигурност. Криптирана връзка или VPN тунел е една от опциите да се защити компютърът на даден служител. Не забравяйте, че само малка част от организациите имат решения за корпоративен VPN (винаги включен VPN), които насочват целия трафик през инфраструктурата за корпоративна сигурност. В този случай наличието на обикновена антивирусна програма не е достатъчно, а работната станция изисква адекватна подготовка (подходящи политики за сигурност/блокиране на ненужни процеси и др.). По време на периода на дистанционна работа трябва да се възползвате от възможностите на решения за сигурността на IT средата, които ще ви помогнат да защитите данните на компютъра на служителите си, като блокират нежелани уеб страници и приложения, изтеглени от интернет файлове или имейли. Киберпрестъпниците може да се възползват от настоящата ситуация на пазара и намалената сигурност и да се опитат да увеличат атаките със зловреден софтуер. „Вече получаваме сигнали за повишен брой фишинг атаки или социотехнически манипулации, които имат за цел да се възползват от цялото объркване, свързано с пандемията от коронавирус“, предупреждава Пьотр Войтасик от Axence и добавя, че „лаптопът на служителя, който се използва за дистанционна работа, трябва да има специална подготовка и защита, тъй като се намира извън защитената фирмена мрежа. Политики за достъп до данни и блокиране на нежелано поведение, приложения и ненужни системни процеси могат да ограничат опасността от ефективни неразрешени атаки. Ето защо бихме искали в този изпълнен с предизвикателства момент да предоставим на всички заинтересовани страни безплатно функционалностите на програмата Axence nVision, която позволява въвеждането на мерки за сигурност.“

Временен, безплатен лиценз без ограничения и съдействие при инсталация!
Не използвайте обикновени програми за размяна на съобщения. Криптирайте разговорите си!

Axence nVision® се използва редовно от над 3500 клиента по цял свят, сред които правителствени структури, банки, органи на публичната администрация, частни компании, включително Rossman, Bombardier и Arcelor Mittal. В България нашите решения се използват от Столична община, Българска фондова борса, Централен депозитар, Гаранционен фонд, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, УМБАЛ „Софиямед“, ЗД “Евроинс”, “Деспред” и др.

От март 2020 всички компании могат да ползват безплатно всички функционални модули без ограничение на броя устройства или работни станции за период от 30 дни, за да защитят активите си и да имат по-голям контрол върху тях по време на периода на дистанционна работа.

Helpdesk модула за поддръжка на Axence nVision® е снабден с външно достъпна, защитена и криптирана програма за размяна на съобщения между всички потребители в организацията. Сред новите функционалности, които добавихме през последните няколко дни, е и криптиран и защитен дистанционен десктоп достъп. Всички разговори и информация се съхраняват в сървъра на клиента, остават собственост на компанията и са напълно защитени. Осигуряването на сигурността на данните трябва да направи предприемачите по-внимателни и да не им позволява да изтеглят безплатни приложения за размяна на съобщения и да разговарят чрез социални медии.

Подкрепа за работещи дистанционно служители

Служителите, които използват корпоративен хардуер, за да работят дистанционно, ще имат нужда от повече помощ от IT отделите. Служителите имат достъп до дистанционна поддържка в HelpDesk модула чрез обработка на заявки и дистанционна криптирана връзка с работната станция на служителя. IT отделът е в състояние да управлява хардуера и системата, на която работи служителят, дори ако се намира извън корпоративната мрежа.

Организация, която работи дистанционно, ще има нужда да управлява лаптопи чрез дистанционен достъп, за да се изпращат файлове, да се инсталират необходимите приложения и актуализации и т.н. Всичко това може да бъде постигнато с интегрирани инструменти за IT управление като Axence nVision®.

Засичане на нежелано потребителско поведение

Служителите, които работят дистанционно, често предприемат неподходящи действия, защото не осъзнават потенциалните последици от тях. Лична флаш памет, свързана с компютъра с цел забавление, може да доведе до изтегляне на зловреден софтуер или заразяване на целия компютър. Освен опасностите за машината съществува и рискът служителите да не работят истински в наложената насила ситуация на работа Axence nVision® – Интегрирана софтуерна платформа от 6 модула за ИТ управление, одит, мониторинг, киберсигурност, управление на активи и Help Desk Сигурна дистанционна работа – защитени данни и служители с Axence nVision от вкъщи.

По време на периода на дистанционна работа служителите са изложени на редица разсейващи обстоятелства, които може да окажат значително влияние на ефективността им. С модула SmartTime на Axence nVision мениджърите в организацията могат да следят действията на отделни служители и цели екипи. Това решение управлява дейността през работно време, идентифицира аномалии и оптимизира задачите. Също така този инструмент може да спомогне и за разкриване на злоупотреби, като информацията може да се използва за определяне на времето на ползване на компютъра. Модулът SmartTime позволява и изготвянето на доклади за дейността на служителите. Самите служители може също да видят колко време са отделили на определени задачи и колко време не са били на компютъра. Системата позволява прилагането на специфични правила и организация на времето, като го разпределя в три категории – продуктивно, неутрално и непродуктивно. Могат да се правят и оценки на активността и да се получават известия. С Axence nVision® всеки служител може да идентифицира и съответно да се опита да намали неефективните си дейности и да се научи да управлява оптимално работното си време.

Изтеглете безплатен лиценз за Axence nVision®
Вече и с версия на български език.


Изпрати на приятел