Какъв софтуер за IT мениджмънт

Софтуер?!

Пазарът на софтуер за управление на IT включва няколко инструмента, отговарящи на ключовите корпоративни изисквания в областта на мрежовия и потребителски мониторинг, хардуер и софтуер, отдалечена техническа поддръжка и защита срещу изтичане на данни.
Предлагат се редица решения – глобални и локални, търговски и напълно безплатни. Същевременно техните функционалности също са разнообразни – от малки приложения, напр. специализирани само в мрежовия мониторинг до универсални инструменти от типа „всичко в едно”.
Марчин Матушевски, инженер техническа поддръжка на Axence nVision® дава съвети за това как да направите правилния избор, препоръчван софтуер и стандарти в управлението на IT.

Какви са характеристиките и разликите в инструментите за управление и мониторинг на IT?
Проучване сред ръководители и експерти в сферата на IT, поръчано от Axence, показва че 60% от компаниите в проучената група не използват какъвто и да е IT инструмент за централно управление и мониторинг на мрежите. Това показва огромни възможности за разработчиците и доставчиците на такива решения.
В момента на IT пазара се наблюдават две едновременни тенденции. Има все повече и повече приложения, позиционирани като „микроуслуги”, които са фокусирани върху специализирани области, напр. които предлагат само мониторинг на мрежата.

Употреба на IT система за централно управление и мониторинг на мрежата

От друга страна се предпочитат решения „всичко в едно”, като например Axence nVision®. Тяхното безспорно предимство е високият комфорт за ИТ администраторите – въвеждането в употреба е по-бързо, разходите за покупка и поддръжка са по-ниски.

Забелязва се тенденция сред разработчиците на софтуер за управление на IT за консолидиране на множество софтуерни функции в един интегриран инструмент, което улеснява работата на администраторите. Това е отговор на потребители, които предпочитат да работят в една конзола, вместо с няколко различни инструмента.
Клиентите оценяват и централизирани бази данни, които позволяват систематично да се подходи към процесите на цялата IT поддръжка в рамките на организацията.
Стандартът на пазара е да се предоставят услуги за наблюдение и мониторинг на мрежата, управление на работни станции и потребители, защита на данните и обработка на тикети. Функциите на решенията „всичко в едно” са огромни – от управление на хардуерни или софтуерни лицензи и обработка на потребителски права до мониторинг на потребителската дейност в корпоративния хардуер.

Как се различава софтуерът „всичко в едно” от пакетите, предлагани от доставчиците на операционни системи и инфраструктури?

Интегрираният инструмент позволява лесно управление на цялата информация от различни области – включително хардуер, използван софтуер или данни за дейностите на служителите. Софтуерът поддържа съответствие със стандартите за сигурност. За тези, които отговарят за управлението на IT ресурсите, това означава много по-високо ниво на работа и много по-подробна информация.

Колко важно е управлението на мобилна среда?

Броят на мобилните устройства, които използваме всеки ден, нараства бързо. Всеки от нас често носи две устройства – смартфон и таблет или лаптоп. Проучване на пазара показва, че голям брой служители използват лични мобилни устройства за изпълнението на професионалните си задължения (модел BYOD). Администраторите трябва поне да са наясно с тяхното присъствие в корпоративната мрежа и да могат да подобрят сигурността чрез прилагане на важни актуализации на такива устройства.


Марчин Матушевски, инженер техническа поддръжка на Axence nVision®.


Какви функции се използват най-често? На кои аспекти трябва клиентът да обърне специално внимание?

Най-популярните решения са helpdesk (обработка на тикети за проблеми) и управление на хардуерни и софтуерни инвентарни данни. Трябва да се подчертае, че наблюдението на активността на потребителите не означава непременно наблюдение на операциите – много често такива данни се използват за разработване на политики за достъп до приложения и Мрежата.

Тези решения само към по-големите компании ли са насочени?

Не само. Все повече и повече лица, вземащи решения, независимо от размера на организацията, виждат необходимостта от разполагане на централизиран инструмент за информиране на компанията за събраните данни и тяхното управление. Ползата от инструментите от типа „всичко в едно” е тяхната възможност за надграждане – независимо от обхвата на инфраструктурата, изпълнението винаги изглежда идентично. Ако броят на служителите расте, лесно можете да наблюдавате и новите.

Увеличава ли се интересът на полските клиенти към такива решения?
Информираността на лицата, вземащи решения нараства. Администраторите вече имат тези познания и искат да внедрят такива приложения в организации от всякакъв мащаб, както в търговския, така и в публичния сектор. Все почесто говорим със собственици и мениджъри; разбиранията им за такива продукти са много различни, но общият знаменател е оперативната ефективност на компанията.
Софтуерът често става част от прилагането на политиките за сигурност, ISO системите или помага за постигане на съответствие с GDPR.
Могат да бъдат видени и определени нужди, свързани с автоматизацията на някои процеси. Според проучване на Axence 70% от компаниите в анкетираната група потвърждават, че наблюдават дейностите на служителите, но само 21% са заявили, че това се извършва автоматично с използването на IT система.

Метод за наблюдение на потребителите

Клиентите търсят ли по-евтиното? Цената значителна бариера ли е?

Със сигурност, цената е един от критичните фактори при процесите на закупуване, но качеството и стабилността на решението са също толкова важни. Мрежовите администратори са наясно с това и често препоръчват решения от най-високо качество в организациите. Лошият избор и преходът към по-добро решение покъсно са скъпи за всяка организация.
Препоръчително е да направите съзнателно решение в самото начало на вашата авантюра с IT мениджмънт. Често срещаме клиенти, разочаровани от предишното им решение. 30% от клиентите на Axence са използвали конкурентни решения, преди да преминат към нашия софтуер.
Да не забравяме, че входният праг за закупуване на такъв софтуер не е много висок, а ползите от решението позволяват да се подобри ефективността на работата и на използваните ресурси. Например, отдалеченият достъп на администраторите до работните станции на служителите и фирмените ресурси, в комбинация с модула Helpdesk, позволява да се оптимизира работното време на услугите за поддръжка и следователно – да се спестят много работни часове. Производителността на служителите също нараства, което е особено ценно за мениджърите.
Мрежовият мониторинг и диагностиката в момента са важна част от всеки бизнес. Възможността за ефективно управление на вашата мрежа ви предпазва от проблеми, произтичащи например от неправилна конфигурация или злонамерени дейности. Изследванията показват, че 59% от лицата, които вземат решения в областта на информационните технологии, смятат, че внедряването на инструменти за IT мониторинг ще подобри нивото на корпоративната сигурност.

Колко струва?

На пазара има редица приложения, които предлагат горепосочените характеристики. Струва си да разгледаме по-отблизо решенията, които имат и безплатен лиценз за търговска употреба. Добър пример за това е Axence nVision® във freemium версия за до 10 потребители, която – наред с функционалностите, разгледани в статията – има прозрачен и интуитивен интерфейс.

Вашите клиенти често ли използват безплатни заместители с отворен код? Има ли някакви недостатъци?

Важно е да изберете подходящ инструмент за нуждите на организацията. Мрежата предлага многобройни програми за събиране на данни. Въпреки това, преди да решите да изберете решение, трябва да прецените каква информация ще бъде необходима за ефективната работа на мрежата. Масивът от инструменти за наблюдение включва както такива, които предоставят основна информация, така и цялостни решения, необходими за всеки администратор.
Безплатните решения не винаги са стабилни или добре документирани, което може да бъде проблем, ако имат множество функции. С развитието на вашата организация може да се наложи да конфигурирате или да се откажете от такива инструменти, като в същото време ще загубите историята на данните. Поддръжката на такива продукти обикновено се извършва от общността, което не винаги гарантира ефективно и бързо отстраняване на неизправности.
Проучване на Axence показа, че много компании избират да създадат собствен софтуер за наблюдение и поддръжка на потребителите. Собствените приложения често са ефективни в началото, но създават проблеми по-късно, когато трябва да бъдат поддържани и развивани.

Има ли осезаемо увеличение в интереса на партньорите към предоставянето на облачни услуги? Това ли е бъдещето на този сектор?

Облачните решения все още са в ранен стадий, в зависимост от страната. В САЩ повечето услуги вече са преместени в облака. В Централна Европа само ограничен брой компании използват всеобхватно облачната среда. Моделите на място, които се предлагат на пазара, изглеждат достъпни. Въпреки това, заедно с развитието и разпространението на облачните решения, управлението на IT също ще се прехвърли към облачния модел.

Доверете ни се в правилния избор на софтуер- Никрама, официален партньор за България и РСМ!
Изпрати на приятел