ITIL v.4

ITIL v.4 е насочено към качествено предоставяне на услугите, тяхната непрекъснатост, продължителност и наличност, както и стремежа винаги да постигаме бизнес целите си.

ITIL v.4 осигурява практически и гъвкав подход за поддръжка на различни организации по пътя им към новия свят на дигитализация.

ITIL v.4 осигурява цялостен модел на дигитално опериране за по бърза експлоатация на ИТ продукти и услуги, позволява на ИТ екипите да продължат да играят важна роля в бизнес стратегията.

ITIL v.4 не включва само софтуерни решения, а много добре описани политики, правила и процедури за работа съобразени с добрите практики. Необходимо е да бъдат много добре обяснени всички термини и дефиниции, които влизат в описаните процеси.

ITIL Practices

7 най-важни практики за покриване в ITIL:

 • Continual improvement
 • Change control
 • Incident management
 • Problem management
 • Service request management
 • Service desk

 

Други важни практики в ITIL, покрити с nVision:

 • IT asset management
 • Monitoring and event management
 • Knowledge management
 • Capacity and performance management
 • Access management

ITIL Practices

Continual improvement

 • Процес а за продължаващото подобряване на качеството на услугите, което трябва да е текущо усилие за подобряване на продукти, услуги и процеси е заложено в nVision axence.
 • Необходимостта да имаме поглед върху всички активи в компанията, всички активни и неактивни потребители, всички заявки, инциденти и проблеми ни дава възможност да се доверим на този софтуер.

Incident management

В nVision е възможно да се внедри политика за управление на инциденти:

 • С модул Help Desk, чрез отделна категория и вписване на всички настъпили инциденти, които касаят ИТ продуктите и услугите на компанията
 • Автоматично получаване на тикет за възникнал инцидент относно ИТ активите на компанията
 • Залагане на SLA метрики за реакция и отстраняване на инцидент
 • Залагане на приоритети, за които да се спазват различни метрики за реакция и отстраняване
 • Конфигуриране на различни ситуации в конзолата, за извършване на мониторинг относно непрекъсваемостта на процеси, сървъри, устройства и друг хардуер

Problem management

Внедряване на политика за управление на проблеми в nVision в модул Help Desk :

 • Отделна категория за регистриране на всички настъпили проблеми към даден един или повече инциденти, които касаят ИТ продуктите и услугите на компанията. Един или повече инциденти могат да реферират към даден проблем
 • Възможност за създаване на relations (връзки) между различните тикети, или те да бъдат групирани на база една и съща причина/проблем/инцидент
 • Залагане на SLA метрики за реакция и отстраняване на проблем
 • Залагане на различни приоритети, за които да се спазват различни метрики за реакция и отстраняване на проблем

IT asset management

 • Едно от най-важните неща във всяко едно дружество е да се знаят всички ИТ активи и за тях да има винаги актуален списък.
 • Всички активи се виждат в конзолата на nVision и могат да бъдат управлявани от там. Управлението включва, както лицензи така и много подробна информация за всяка една компютърна конфигурация, мрежово устройство, принтер и др. Възможно е да се раздели инфраструктурата на отделни нива, като мобилни устройства, мрежови устройства, компоненти, софтуери и др.
 • Всяка една компютърна конфигурация бива причислявана към даден потребител/служител с възможност за разглеждане на подробна информация за инсталирани софтуери и приложения.
 • От конзолата може да се контролират и ограничават някои права на потребителите, независимо дали се управляват от групова политика на Активна директория. Възможно е за избрани потребители да се забранят инсталиране на определен софтуер, да се забрани ползване на USB портове.
 • Алокиране на ИТ активите спрямо сграда, адрес и да се направи карта. Всяко ново устройство се отчита като такова в системата и няма как да има пропуск. Това много улеснява описанието на активите и техните допълнителни документи, фактури и др.
 • Прилагане на всички документи към един актив, протоколи, фактури и гаранции.
 • Въвеждане на данни за гаранции на устройствата за автоматизирано получаване на нотификации.

Capacity and performance management

След като имаме всички ИТ активи в компанията, с помощта на nVision става възможно управлението на капацитета и производителността.

Чрез различни конфигурации е възможно да се:

 • управлява и следи натоварването на CPU, HDD, паметта на компютърните конфигурации, сървъри и дискови масиви
 • получават нотификации за различно натоварване на активите
 • получават нотификация за отпадане на услуги, сайтове поради натоварване, софтуерен проблем или хардуерен такъв

Change control

В nVision е възможно да се внедри политика за управление на промени по следните начини:

 • Уведомяване за всяка една промяна за инсталиран софтуер, хардуер, мрежово устройство и др. Това може да се конфигурира в конзолата на софтуера и да се направят различни схеми за мониторинг и контрол. Може да се следи всякакъв софтуер и хардуер, който не е лицензиран и да не се допуска инсталация.
 • Може да се следи за всякакъв хардуер и софтуер, включително наличието на нелицензиран такъв.
 • Политика за управление на промените в Help Desk, чрез отделна категория за вписване на всички промени, които касаят ИТ продуктите и услугите на компанията. Автоматично получаване на тикет за промяна относно активите на компанията
 • Управление и одобрение на промените в Help Desk спрямо конфигурирани SLA метрики
 • Различни нива на приоритет в Help Desk с различни метрики за реакция и изпълнение
 • Управляване на конфигурацията на активите и устройствата и тяхното проследяване от началото до края на ключови области в процеса
 • Проследяване и управляване на версии на антивирусни програми и други софтуери, дори и те да бъдат специализирани за конкретна организация.
 • Проследяване конфигурацията на активите и устройствата и всички промени по тяхното състояние и локация от закупуването им до края на тяхната употреба (decommission)

Service request management

 • С тикет системата на nVision е възможно да се направи по-лесно организирането на всички заявки към компанията. Необходимо е да се категоризират и приоритизират, както и да се направят необходимите нива за насочване и одобряване.
 • Могат да бъдат направени категории и приоритети спрямо дейността на компанията
 • Може да се направи мониторинг и контрол за висшия мениджмънт при неспазване на решаването на заявките
 • Мониторинг за активността на служителите, кои сайтове и най-често ползвани приложения

Monitoring and event management

Част от възможностите за наблюдение и управление с nVision:

 • Активността на компютрите/ потребителите
 • Мониторинг на всички инциденти и проблеми
 • Известяване за високи и критични инциденти и проблеми
 • Всяко събитие се записва за дадения актив и може лесно да се проследява от началото до края състоянието на актива
 • Мониторинг за различни състояния на компютърните конфигурации
 • Мониторинг на операционни системи и антивирусни програми
 • Известяване за отпадане на услуги, сайтове, сървъри и др.

Knowledge management

 • Управлението на знанието е подход, който спомага и подобрява работата и поддръжката на ИТ екипите, за да реагира по-бързо, адекватно и да взема качествени решения при отстраняването на инцидент или проблем.
 • В тикет системата този подход може да се подобрява ежедневно, като бъдат въвеждани и описвани ефективни техники и технологии за отстраняване и оправяне на даден проблем.
 • Потенциалните ползи за въвеждането на такъв подход биха намалили разходите за време, повтарящи се инциденти, намаляване на разходи за нов персонал и др.
 • Необходимостта е ИТ екипа винаги да създава, извлича и обогатява базата знания.
 • Наличие на отделно меню в HelpDesk модула, наречено Knowledge Base / База знания/ в която се записват указания, упътвания и др. Тази база е достъпна през цялото време за всички крайни потребители, които имат достъп или през инсталиран агент, или чрез уеб интерфейса на HelpDes

Access management

В модул Help Desk е възможно да бъде направена отделна категория за управление на достъпа, като заявката може да се разработи персонализиранo.

 • Всяка една заявка за достъп може да се регистрира в тикета и да се качва за всеки един потребител в конзолата.
 • Заявките могат да бъдат управлявани от Help Desk, като за различен и специфичен достъп могат да бъдат насочени към различни нива за изпълнение
 • Възможно е да се приоритизират заявките за достъп за по-бързо изпълнение
Изпрати на приятел