Axence nVision ще ви помогне да изпълните изискванията на GDPR

Как ще се отрази GDPR на вашата компания?

 • GDPR засяга всички компании, които събират и използват данните на физически лица – както големи корпорации, така и малки предприятия.
 • Поради прилагането на GDPR, компания която е администратор на данни, трябва да обърне повече внимание на сигурността на данните в рамките на своята организация.
 • Компанията е длъжна да въведе необходимите технически средства (например продукти от информационните технологии) и организационни инструменти (например процедури), за да гарантира че данните се обработват в съответствие с регламента, по-специално в областта на сигурността, и трябва да може да го докаже
 • Спазването на изискванията за сигурност на GDPR принуждава компанията да гарантира поверителността, целостта и наличието на личните данни; следователно данните трябва да бъдат защитени срещу изтичане, унищожаване, случайна загуба или неоторизиран достъп
 • За да се гарантират поверителността, целостта и наличността на данните, трябва да се въведат механизми за контрол на достъпа до данните (с технически или организационни средства).
 • Администраторът трябва да знае кой има достъп до личните данни и колко време ще бъдат обработвани
 • Наред с проблемите, свързани със сигурността, важно изискване е необходимостта от изпълнение на различните искания на лицата, чиито данни се обработват
 • Администраторът гарантира на всяко лице, с чиито данни разполага, правото да придобива, прехвърля, коригира или премахва данните, както и правото „да бъде забравен“.
 • Всяка компания е задължена да въведе подходящи технически мерки за защита и подходящи организационни средства за незабавно идентифициране на всяко нарушение на личните данни, и незабавно да информира надзорния орган и заинтересованото лице

Как Axence nVision® може да Ви помогне да изпълните изискванията на GDPR?

Axence nVision® е разработен, за да Ви помогне в управлението на Вашата мрежова инфраструктура
и да се грижи за сигурността на вашите данни. Основно, отговорът на изискванията на GDPR, е модулът
DATAGUARD/Сигурност на данните и избрани функции на модула USERS/Потребители. Останалите модули
също ще Ви помогнат за удовлетворяване на изискванията, свързани с GDPR.
Axence nVision® ще Ви помогне да изпълните изискванията на GDPR в следните области:

 • Проверка на потенциално опасен софтуер и приложения
 • Защита на устройствата за съхранение на данни
 • Ограничаване на риска от изтичане на лични данни чрез контролиране на достъпа до тях – откриване на връзката и блокиране
 • Блокиране на неразрешени уебсайтове и опасни процеси
 • Защита на данните срещу достъп от неоторизирани потребители
 • Способността да се определя политиката за прехвърляне на корпоративни данни от служителите със необходимото разрешение
 • Аларми в случай на нежелани и потенциално опасни действия на потребителя, напр. свързване на USB носители за данни
 • Възможност за уведомяване на служителите за нови заплахи за сигурността на данните
 • Продуктът е проектиран и разработен с най-новото ноу-хау за ИТ сигурност
 • Мониторинг на всички файлови операции – одит на създаването, изтриването и копирането на файлове.
 • Мониторинг, който позволява надзор на вписването на потребителите в машините
 • Одитът за пълен достъп до файловете позволява на администратора бързо да провери и диагностицира потенциални инциденти (събиране на доказателства с идентификацията на лицето, отговорно за нарушението).
 • Функциите на модула Helpdesk/Поддръжка ще ви помогнат да провеждате образователна политика в рамките на компанията и да позволите на потребителите да докладват за опасно поведение на работни станции.
 • Отпечатване на одити.
 • Одит (история) на свързването и операциите на преносими устройства и мрежови устройства.
 • Axence nVision® не събира чувствителни данни.
 • Той позволява управлението на права за достъп (писане, изпълнение, четене) за устройства, компютри и потребители.
 • Личните данни и мониторингът са достъпни само за посочените администратори в рамките на организацията.
 • Възможно е да се зададат конкретни права на избрани потребители.
 • Модулът HelpDesk/Поддръжка, може да се използва за докладване на инциденти на отдел ИТ (или на съответното конкретно лице, например ABI)

Още по-голяма корпоративна защита на данни с Axence nVision® – Подгответе се за GDPR!

Send this to a friend