Търговец

Описание на длъжността:

Организиране и провеждане на срещи, представяне на продуктите и услугите на компанията пред клиенти. Участие в промоционални кампании с потенциални клиенти. Идентифициране на потенциални клиенти. Осъществяване и поддръжка на отношения с настоящи и потенциални клиенти. Подготовка на оферти. Следене отделните етапи на сделката от нейното сключване до нейното финализиране.

Успешният кандидат би притежавал:

Личностен профил:

Допълнителни предимства на кандидата:

Какво предлагаме?

За кандидатстване:

Изпрати на приятел