Новият Axence nVision 11.9 със значителни промени и подобрения в HelpDesk и DataGuard

Видимост на заявките – погрижете се за поверителността и следете процеса на изпълнениe

acxence

Ключова новост е управлението на видимостта на заявките, което помага на конкретните служители на отдела за поддръжка да се фокусират само върху заявките, които са им определени. Това е особено полезно в компаниите, работещи с външни заявки, и в многоотрасловите организации, тъй като намалява до минимум риска от изтичане на данни, често поверителни за обществеността.

нова версия

В най-новата версия на nVision управлението на заявките и разпределението на задачите между служителите по поддръжката става много по-лесно. Сега те могат да присвоят заявки въз основа на групата, към която принадлежи подаващото лице. Възможно е да се дефинира правило, което например позволява на конкретен служител за поддръжка да получава всички заявки, произхождащи от служителите, които принадлежат към групата „Маркетинг отдел”.

<Axence nVision®

Също така внедрихме нов механизъм за автоматизация, доклад, обобщаващ всички случаи на превишаване на показателите на SLA, възможност за публикуване на вътрешни статии и добавяне на коментари към затварящите заявки. Разширената търсачка в модула HelpDesk позволява търсене на прикачени файлове и подробно търсене в раздела за коментари.

 

Използвайте предварително дефинирани правила за автоматизация

Присвояването на заявки въз основа на групи, към които принадлежи даден потребител, предлага нови възможности в управлението на заявки. Настъпиха и съществени промени в механизма на автоматичните известия по имейл, които сега могат лесно да бъдат създадени за всички заинтересовани страни. Добавена е възможността за генериране на отчет, обобщаващ всички случаи на превишаване на показателите за SLA. Разширената търсачка в модула HelpDesk позволява търсене на прикачени файлове и подробно търсене в раздела за коментари.

 

Подобрен HelpDesk – неограничена поддръжка

  • Управление на видимостта на заявки и статии
  • Нов механизъм за автоматизация
  • Подобрено възлагане и затваряне на заявки

Защитете файловете на локални дискове

Модулът DataGuard, който ефективно се справя с външни носители на данни, може да направи същото с локалните директории – да ограничи достъпа до определени документи, следи и предупреждава за опасни операции с файлове.

В последната версия на nVision модулът DataGuard позволява проследяване на операции върху файлове, намиращи се в локални директории, задаване на различни нива на оторизация за тях и създаване на сигнали, задействани от избрани действия на потребителите.

Изпрати на приятел