Какво е PPS хостинг?

VPS е съкращение от Virtual Private Server, което в буквален превод означава собствен виртуален сървър. При VPS хостинга един физически сървър се разделя на няколко логически, независими виртуални сървъра – виртуални машини. При този вид хостинг вие имате на разположение собствена виртуална машина, логически отделена и независима.

Имате достъп до свободното й конфигуриране и инсталиране на всяка желана операционна система или софтуер върху нея. При VPS хостинга потребителят има грижата да управлява своята услуга, като заплаща за предоставените ресурси, които предварително е заявил.

Изпрати на приятел