Хостинг

Сигурна и еластична IT среда и системно, мрежово и приложно администриране на IT ресурсите в средата

Защо да изберете хостинг услугата на Nikrama?

 • Най-добри цени
 • Експертиза за качество
 • Безплатно консултиране
 • Професионално управление

Physical Private Servers
(PPSs)

 • Физически частни сървъри и поддържащите ги IT ресурси
 • Подходящи за тестови, развойни, предпродукционни и продукционни среди

Virtual Private Servers
(VPSs)

 • Виртуални частни сървъри и поддържащите ги IT ресурси
 • Възможност за наемане на един
  VPSs или определен ресурс, който да управлява по модела IaaS

Crypto Private Servers
(CPSs)

 • Крипто частни сървъри (RIGs) с графични процесори (GPUs) и поддържащите ги IT ресурси
 • Подходящи за изграждане на
  крипто среди

Кои са предимствата на нашия център за обработка на данни?

Охлаждане и вентилация

Всички IT ресурси в ЦОД се охлаждат изцяло с филтриран въздух, който се доставя от контейнерно помещение с почти константна температура през годината, което допринася за по-ниските цени при предоставяна на услугите към нашите клиенти.

За целите на вентилацията се използват производствени вентилатори със специално избрани перформънс криви и които покриват изискванията на стандарти ISO 5801 и AMCA 210-99.

Средната годишна относителна влажност (Relative humidity (RH)) на въздуха за територията на ЦОД варира в интервала 40-65%, поради извличането на въздуха от огромното контейнерно помещение.

Ефективност на потреблението

Ефективността на потреблението на енергия (PUE) е съотношение, което описва колко ефикасно един ЦОД използва енергията и по-специално колко енергия се използва от самите IT ресурси спрямо поддържащите ги ресурси (охлаждане и осветление). PUE е съотношението между общото количество енергия, използвано от целия ЦОД, спрямо доставената енергия за нуждите на изчислителното оборудване. 

Идеалната стойност на параметър PUE за ЦОД е 1.0, тоест използва се 0 енергия за охлаждане и осветление.

Управляваният от нас ЦОД е с PUE=1.06, което го класифицира като „Зелен център за обработка на данни“ или Green Data Centre (GDC).

Особености на управлявания от Nikrama Център за обработка на данни?

Всеки клиент можа да ни се довери, като ни предостави за администриране
наетите от него ИТ ресурси абсолютно професионално от нас

Масивно самостоятелно помещение

Защита чрез физическа охрана, решетки, СОД, специализирана входна врата, пожароизвестяване, видеонаблюдение, видеозапис, повдигнат под и застрахователна полица.

Високотехнологични производствени електрически съоръжения

Осигурена необходима електрическа мощност чрез трансформатор за средно напрежение.

Мрежова свързаност

Модерно GREEN помещение

Специално проектирано за охлаждане с филтрирани въздушни потоци.

Поддържане на оптимална температура и влажност

Осигурена изключително ниска запрашеност на въздушния поток.

Администриране и наблюдение

Осигурени съвременни open source софтуерни решения и технологични средства.

Научете повече за нашите хостинг услуги

Как да направите правилния избор, когато наемате сървър? 

Безопасна работа от вкъщи

Send this to a friend