Month: май 2020

Какво е VPS хостинг?

VPS хостингът е вид план, който ви дава собствен частен (виртуален) сървър. Терминът е съкращение от Virtual Private Server – виртуален частен сървър. Основната разлика между VPS и масово популярната споделена хостинг услуга е, че при VPS не споделяте ресурси с други потребители. Отличителна черта на споделения хостинг е, че споделяте ресурсите на хостинга с […]

Какво е PPS хостинг?

VPS е съкращение от Virtual Private Server, което в буквален превод означава собствен виртуален сървър. При VPS хостинга един физически сървър се разделя на няколко логически, независими виртуални сървъра – виртуални машини. При този вид хостинг вие имате на разположение собствена виртуална машина, логически отделена и независима. Имате достъп до свободното й конфигуриране и инсталиране на всяка […]

Безопасна работа от вкъщи

Send this to a friend